Ugrás a tartalomra

Cyborg III
Revenge Accepted
Cyborg III
Részletek
Időpont: 2018-04-15
Helyszín: Esze Tamás Laktanya
Frakciók
Kobayashi Special Forces
29 FŐ
2 SZABAD HELY
Testvériség
14 FŐ
0 SZABAD HELY
Kerettörténet

Az "élő halál" megtizedelte az emberiséget. A fertőzés megakadályozásához szükséges információkat hordozó Cyborg ádáz küzdelmek árán ugyan, de célhoz ért. Sajnos túl későn. Milliók pusztultak el úgy, hogy halálukat egy egyszerű oltással megakadályozhatták volna. A KOBAYASHI Konklomerátum a legtöbb segélyszállítmány útját megakadályozta, országokat zsarolt az oltóanyag célbajuttatásáért. A világ vezetői tehetetlenek voltak, a zűrzavar egyre fokozódott.

Az különböző ellenálló sejtek felismerték az összefogás erejét. Létrejött a Testvériség, melynek végső célja az oltóanyag megszerzése és a fertőzés megállítása.

A megoldást egy a KOBAYASHI-tól elrabolt és átprogramozott Cyborg jelentette számukra, akinek a memóriájában valahol megtalálható a titkos gyógyszerraktár pontos helyzete. Egy vakmerő akció során sikerült helyreállítaniuk a Cyborg memóriáját. Megszerezték a létfontosságú információt: a KOBAYASHI szupertitkos bázisának koordinátáit. Ezen a bázison folyik az oltóanyag tesztelése és előállítása, több más titkos projekttel egyetemben.

Sajnos az memória letöltés során a Cyborg helyrehozhatatlanul károsodott.

A felderítők jelentései alapján a KOBAYASHI kifejlesztette a Mk II variánst. Az új fejlesztésű Cyborgot a KSF speciális konvoja hamarosan átszállítja a bázisra további tesztelésre.

Ezzel újabb lehetőség nyílt a Testvériség számára.

 

A fejlesztett Cyborgot mindenáron meg kell szerezzék... nincs más út!

Belépődíj

A játékra a belépő 3000 Ft.

A játékot 50 - a helyszínre érkező - játékos felett tartjuk meg!

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A JÁTÉK TERÜLETÉN, A SZEMVÉDELEM FOLYAMATOSAN KÖTELEZŐ!

SZEMVÉDELEM NÉLKÜL A TERÜLETEN TARTÓZKODÓ JÁTÉKOSOKAT AZONNAL HAZAKÜLDJÜK!

Időbeosztás
8:00
Kapunyitás
9:30
Érkezés
A külső biztonsági őrség 9:30-kor bezárja a főkaput. Ezután a területre már csak az eligazítás végeztével, a játék megkezdése után lehet bejutni.

A későn érkezők ugyanúgy regisztrálni és kronózni kötelesek, majd meg, kell, hogy hallgassák a külön eligazítást, csak ezután állhatnak be a már folyó játékba. Amennyiben a játék megkezdése után a szervezők nem képesek azonnal a későn jövő játékosokkal foglalkozni, úgy a későn jövők várakozni kényszerülnek!

Kérünk minden kedves Játékost, hogy ezek figyelembevételével jelentkezzen a játékra! Tiszteljük meg egymást (a többi játékost és a szervezőket is) azzal, hogy pontosak vagyunk! Előre is köszönjük!
 

 

8:15 - 9:45
Kronózás és Regisztráció
A helyszínre érkező játékosokat kérjük, hogy parkolás után, a lehető legrövidebb időn belül jelentkezzenek a Regisztrációnál. Felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztráció során Dress kontrollt is végzünk! Aki a frakció kiírásnak nem megfelelő öltözetben jelenik meg, és nem tudja az öltözékét egy, a játék bármely frakciójához megfelelő öltözékre igazítani, az a játékon nem vehet részt! Továbbá már a regisztráció során ellenőrzésre kerül a találatjelző kendő/sapka megléte, így mindenképp hozzátok magatokkal a Regisztrációs pulthoz!

A regisztrációt követően azonnal kronózáson (védőeszemüvegben) kell részt venni, kronózásra minden olyan fegyvert vinni kell, amit a játékos a játék során használni kíván - ez alól mindössze az AEP-ek kivételek – így a gumikést, gránátokat stb. is be kell mutatni a Kronózás során!
 
10:00
Eligazítás
Az eligazítást pontban 10:00-kor kezdjük el, és az értelmezhetőséget figyelembe véve a lehető legrövidebb időn belül befejezzük és indítjuk a játékot.
 
10:15
Játék kezdés
10:30 - 16:00
Játék
16:00 - 17:00
Kivonulás
17:00
Kapuzárás
Rádiókiosztás
CH 1-2 Kobayashi
CH 5-6 Testvériség
CH 8 Szerverzői és Vészcsatorna
Minden rajnál legalább egy rádió kötelező!
Az ellenfél lehallgatása szigorúan tilos
FPS és Fegyverszabályok

350 Fps/0,20g -ig

marok és CQB fegyver szabadon használható az egész játék téren.
 

400 Fps/0,20g -ig

általános lövész fegyver épületen belüli célpontok esetén egyes különben automata lövés mód.
 

450 Fps/0,20g -ig

támogató fegyver (golyószóró, géppuska) épületben csak épületen kívüli célpontok esetén használható. Másodlagos fegyver viselése kötelező!
 

500 Fps/0,20g -ig

DMR fegyver épületben csak épületen kívüli célpontok esetén használható. Másodlagos fegyver viselése kötelező!
 

600 Fps/0,20g -ig

ismétlő mesterlövészfegyver épületben csak épületen kívüli célpontok esetén használható. Másodlagos fegyver Viselése kötelező!
 

 

A HELYSZÍNEN CSAK A SZERVEZŐK ÁLTAL KRONÓZOTT FEGYVER HASZNÁLHATÓ!

Épületekben kizárólag egyes lövés megengedett, a be- és kilövés is csak egyes lövés lehet az adott épület 10 méteres körzetében! Sorozatlövés csak a 10 méteres zónán kívül, épületre- vagy abból kifelé tüzelve adható le.

Az épületek összes szintje játszható, de az emeleteken csak beltérben engedélyezett a tüzelés!
Az emeleti, félemeleti ablakokon való ki és belövés TILOS!

JÁRMŰSZABÁLY

A játék ideje alatt a játék területen csak olyan gépjármű tartózkodhat, melyet a játék előtt a szervezők jóváhagytak. Ezen gépjárművek a területen csak a térkép szerinti utakon közlekedhetnek, a terepviszonyoknak megfelelő, lehető legkisebb sebességgel (maximum 5 km/h). A játékterületen a gépjárműnek Gyorsítási parancs nem adható ki! A járművet kilőni csak gránáttal lehet, fedezékként kilövés után is használható. A jármű kilövése után a járműből minden utasnak ki kell szálnia, és a jármű sofőrjével együtt a visszaállópontra megy, ott fél órán keresztül tartózkodik.

 

Tárazás, BB Limit

Egyszerre betárazható mennyiség max. 500 BB, támogató fegyverekben 1 rakasz, mesterlövész fegyverekben 80 BB.
BB-t táron kívül szállítani tilos! (gyorstöltőben, zacskóban, műanyag palackban stb.)


BB-t egymásnak átadni engedélyezett, de csak betárazott formában. Tehát BB-t nem tölthetnek át egyik tárból a másikba! (ez a rakaszra is vonatkozik).


Tárazni csak a HQ/VÁP-on lehet saját BB-ből. Tárazni, a betárazható mennyiségig korlátlanul lehet. A limit az elsődleges fegyverekre vonatkozik. Pisztolyokra, shotgun-okra, gránátokra és gránátvetőkre nincs BB limit.
A játékon a Hi-Cap tár használata engedélyezett. A realitás miatt viszont azt szeretnénk kérni, hogy aki csak teheti midcap tárakat használjon!
 

Gránát

Minden a forgalomban kapható a Airsoft gránát használható. 
A házi építésű gránátok vagy pirotechnikai eszközök használata SZIGORÚAN TILOS!
Az elműködéstől számított 5 méter sugarú körben fejt ki „ölőhatást”.


Az „ölőhatást” nem csökkenti a pályán található növényzet, másik játékos, bútor stb., de korlátozza a fal, a földhányás stb. 
Ha a gránátot egy helységbe dobják, akkor ott mindenki „halott”. Kivételt képeznek ez alól a nagy alapterületű garázsok. A garázsok területén szintén az 5 méter sugarú „ölőhatással” kell számolni.

40MM GRÁNÁT

A BB szóró gránátok használata engedélyezett élőerő ellen is.
BB szóró esetén NEM alkalmazható az 5 méteres „ölőhatás”, illetve az „egy helységben mindenki halott” alapvetés. Ha valakit a kilőtt BB-raj eltalál, csak az köteles a találatot megadni!

 

KÉSELÉS

Késelni, csak a szervezőknek a regisztráció vagy a kronózás során bemutatott és általuk engedélyezett gumikéssel lehet. 

A nem gumikéssel történt késelés nem érvényes találat.

A késelés imitálása min. 5 másodpercig tart, ezalatt többször meg kell érinteni a gumikéssel az ellenfelet (Ezáltal kiküszöbölhető a „nindzsa” hatás). A megkéselt játékosnak hangot kiadni, vagy bármilyen más módon a késelés tényét mással tudatni tilos. A késelt játékos a késelést követő 1 percben nem mozoghat, ezt követően nem medicelhető, köteles visszaállni. 

A medicre váró sebesült is késelhető.

TALÁLATJELZÉS

Minden közvetlen találat (baráti tűz, fegyvertalálat stb.) találatnak minősül! Csak a falról, tereptárgyról vissza- vagy lepattanó BB-k okozta találatok nem minősülnek találatnak.

Találat esetén, a játékos többszöri "HIT" vagy "TALÁLAT" kiáltással jelzi azt, utána a legrövidebb időn belül felteszi a narancssárga találatjelző kendőt/sapkát (az regisztráció, a kronózás és az eligazítás során a találatjelzők meglétét a szervezők ellenőrzik).

A találatot kapott játékos nem mozog, de a tűzvonalból elléphet (maximum 2 méter), hogy a játékmenetet ne zavarja. A sérült játékost a Medik kivonhatja a tűzvonalból, de kizárolag sétálva. Szaladni tilos!
A találatot kapott játékos nem beszélhet, kizárólag medikért kiálthat! 
Kivérzési idő: 5 perc. 

A sérült játékos, amennyiben a kivérzési időn belül nem gyógyítják, köteles a VÁP-ra menni és ott az egységét megvárni. 

Visszaállási idő: 10 perc.

EGYÜTTES TALÁLAT (EGYMÁSRA FORDULÁS)

Egymásra fordulás, 3 méteres távon belül mindkét fél köteles megadni.

DOBATÁS

Dobatni csak oldalról vagy hátulról meglepetésszerűen lehetséges. Egyszerre maximum két ember dobatható. A dobatást hangos és egyértelmű utasítással kell jelezni az ellenfél részére. (pl.: “Dobd el!”) Ha a másik fél a Dobatás felszólítására nem reagál a találat megadásával (találatjelző kendő, és hangos “Megvolt!” vagy “Hit!” felszólítással) abban az esetben a Dobatni kívánó játékos lövéssel nyomatékosíthatja a Dobatás tényét.

Szemből dobatni szigorúan tilos.

MEDIK SZABÁLY

A játékban minden frakció a "Gumis" medik-rendszert köteles alkalmazni! Minden rajnak rendelkeznie kell 1 fő dedikált Medikkel!

A Medik a sérült egy testrészét 1 percig fogja, majd a sérült csuklójára helyezi a gumit. A gyógyítás alatt a Medik nem harcolhat! Az egy perc letelte után, figyelmezteti a sérültet a találatjelző kendő/sapka levételére. A találatjelző levétele után a sértül gyógyultnak tekintedő. Mediket csapattársa is gyógyíthatja két gumival, és két percig fogja a Mediket, de közben nem harcolhat!

Amennyiben a Mediknek elfogy a gumija, az egész raj a következő találat kivérzési ideje után visszaáll (a medik-gumik, az eligazítás során kerülnek kiosztásra).

Akin nincs találatjelző, az lőhető! A fej fölé emelt fegyver nem elégséges, mert félreértésekre ad okot. Legyen mindenkinél több találatjelző, arra az esetre, ha elveszti az egyiket. A szervezők a későbbiekben minden ilyen szituációból adódó helyzetet automatikusan elutasítanak, illetve a találatot egyértelműen nem jelző emberrel kapcsolatban eljárnak!

Fegyver találat van. Amennyiben a játékos rendelkezik másodlagos fegyverrel azzal folytathatja a játékot, a találatot kapott fegyver csak a VÁP-on eltöltött 10 perces visszaállási idő után használható újra.

ÉPÜLETSZABÁLY

Az épületek összes szintje játszható!

 

Az emeleteken és félemeleten csak beltérben engedélyezett a lövés!
A félemeleti- és emeleti ablakokból tilos a tüzelés!

 

Hq és VÁP Szabályok

A HQ és a VÁP azonos pontokon kerül kialakításra.

Így a HQ NEM támadható!

Annak 20 méteres környezetében a belőni vagy onnan kilőni szigorúan TILOS!